Versuch

Ang mga nakalagay dito ay pawang trip lamang


Leave a comment

Phases

Just like the moon, we go through phases.

Advertisements