Versuch

Ang mga nakalagay dito ay pawang trip lamang


Leave a comment

07/16/18

Play me some of your memory.


Leave a comment

Tala

Ang ngiti mo’y parang isang tala
Na matagal na ang kinang
Ngunit ngayon lang nakita
Kung kailan wala na